Služby

Mzdy a personalistika

Zpracujeme podklady pro mzdy, provedeme výpočet mezd a ostatních forem odměňování zaměstnanců, jednatelů či společníků. Vyhotovíme přehledy pro Správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a ostatní související podklady.

Obstaráme místo Vás komunikaci s úřady v Praze a okolí a vyjdeme vstříc potřebám Vaší společnosti.

Neustále sledujeme vývoj legislativy a upozorňujeme klienta na změny.