Služby

Daňová evidence (jednoduché účetnictví)
Evidence příjmů, výdajů, skladových zásob, majetku a závazků v zákonem předepsaných knihách, zpracování knihy jízd.

Vedení účetnictví (podvojné účetnictví)
Zpracování předaných dokladů, evidence saldokont, majetku, závazků a pohledávek, knihy jízd. Vedení deníku, hlavní knihy, knihy analytických účtu a knihy podrozvahových účtů.

Vedení mzdové agendy
Zpracování podkladů pro mzdy, výpočet mezd, a ostatních forem odměňování pracovníků. Vyhotovování přehledů pro Správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a ostatní související podklady.

Účetní a daňové poradenství, konzultace
Neustále sledujeme vývoj legislativy a upozorňujeme klienta na změny. Naši zaměstnanci se účastní nejrůznějších potřebných školení a jsou připraveni zodpovědět jakýkoliv dotaz a vyřešit případný problém.

Zpracování účetních závěrek
Měsíční účetní závěrky jako podklady pro finanční reporty, frekvence je dle přání klienta.
Roční účetní závěrky jako podklady pro Daňové přiznání, uzavření a otevření účetních knih a přechod na nové účetní období.

Zpracování všech daňových přiznání
Daň z přidané hodnoty, Daň z nemovitosti, Silniční daň, Daň ze závislé činnosti, Daň z příjmů fyzických i právnických osob a ostatní dle potřeby klienta.

Tvorba finančních reportůvnitřních směrnic a přehledů pro banky nebo jiné subjekty

Zastupování při kontrolách ze strany finančních úřadůSprávy sociálního zabezpečenízdravotních pojišťoven a jiných příslušných institucí.

Rekonstrukce účetnictví.

Kontrola již zpracovaných účetních případů.